Gisteren kwam de RES Regio Noord-Holland Zuid met haar (196 pagina’s tellende) reactienota. Dit is een reactie op de vele brieven met wensen en bedenkingen die zijn ingediend door de diverse gemeentes na de publicatie van de concept-RES.

Ik heb al vaak mijn zorgen geuit over het hele RES proces en het gebrek aan democratische legitimiteit. Vele avonden heb ik in zaaltjes gezeten, later in zoom-sessies, om invloed uit te oefenen op de uitkomst, zonder enig resultaat. Ondanks veel moties en amendementen die we in de Hilversumse raad hebben aangenomen – het was allemaal verloren moeite. De “Regionale Energie Strategie” is weinig meer dan een simpele oefening om zoveel mogelijk vierkante meters op te hoesten voor zon- en windparken en dus allerminst een strategie.

Maar nu is er toch een klein succesje te vieren! Bij de behandeling van de Concept-RES heeft het college van Hilversum onze mening dat er bij de A27 afslag 33 Hilversum geen plek is voor turbines al overgenomen en opgeschreven in de brief van wensen en bedenkingen die naar de RES Regio is gestuurd. En nu zien we in de reactienota de volgende passage;

Gooi en Vechtstreek

  • De zoekgebieden Gooimeer en Aetsveldsepolder, afslag 33 A27 en Stichtsebrug komen in de RES 1.0 te vervallen.

De Hilversumse VVD heeft hard moeten knokken voor het schrappen van het zoekgebied bij de afslag A27 en dat is gelukt. Vooral ook omdat de betrokken buurten (Westindische Buurt en de Utrechtseweg / ’t Hoogt van ’t Kruis) goed van zich hebben laten horen! Een kleine overwinning misschien, maar toch eentje om trots op te zijn.

De Gooi- en Eembode schreef er ook een artikel over.

Hidde Fennema
hiddefennema@vvdhilversum.nl | 06 – 41 389 404