Klik hier voor ons programma

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Recente nieuwsberichten & publicaties

Buurtsupermarkt Bosdrift

10 juli 2024|

Na jarenlang van planvorming, discussie en participatie is er op 10 juli jl. in de raadsvergadering een positief besluit genomen over de bestemming van de Stam Garage aan de Bosdrift. De garage wil weg uit het pand, de Hoogvliet die nu aan [...]

Arno Scheepers voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Voorne aan Zee

23 mei 2024|

Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Voorne aan Zee, de jongste gemeente van Nederland met zo’n 74 duizend inwoners, “onze” wethouder Arno Scheepers voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hierin zit besloten dat wij afscheid zullen moeten nemen van onze wethouder. Een wethouder die de [...]

Sport- en beweegnota aangenomen met de nodige aanpassingen

18 mei 2024|

Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad de Sport- en beweegnota besproken en goedgekeurd. De Hilversumse VVD heeft aandacht gevraagd voor het meetbaar maken van de effecten van het voorgestelde sport- en beweegbeleid. Dit klinkt logisch, maar is in de praktijk lastiger gebleken [...]

PERSBERICHT College van Hilversum weer op sterkte

17 mei 2024|

De bestuurlijke coalitie en daarmee het college van burgemeester en wethouders van Hilversum is weer op sterkte. Na het vertrek van Karin Walters moest een nieuwe wethouder worden gezocht. De coalitiepartijen hebben daarbij als uitgangspunt genomen dat het college gedragen moest worden [...]

We moeten stoppen met de oranje bak!

9 mei 2024|

Deze maand moet de gemeenteraad van Hilversum besluiten of we willen doorgaan of stoppen met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken, ofwel PMD. De oranje bak dus. We hebben al twee keer eerder op het punt gestaan [...]

Eindelijk! Meer leegstaande panden ombouwen naar woningen!

24 april 2024|

Het is al lang een opvallend fenomeen; in Hilversum staan verdiepingen boven winkels vaak leeg. Dit komt vooral omdat er allemaal regels zijn als je zo’n verdieping wilt ombouwen naar een woning. Bijvoorbeeld moet je in zo’n geval zelf zorgen voor een [...]

Persbericht

19 april 2024|

Hilversum, 19 april 2024 De coalitiepartijen Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA hebben besloten, na het vertrek van wethouder Karin Walters, met elkaar verder te gaan. De coalitiepartijen willen een wethouder toevoegen om terug te komen naar het aantal van vijf. [...]

  • VVD FB POST WIJN & POLITIEK

Wijn & Politiek

10 april 2024|

Boots on the ground Donderdag 18 april van 19.30 tot 21.30 is de eerste Wijn & Politiek bij Il DiVino! Het is de eerste in een reeks politieke debatten die wij organiseren en het is voor jullie, maar ook [...]

Expert sessie: Beste boot? Beste prijs?

9 april 2024|

Beste boot? Beste prijs? Focus op de oppervlakten of verliezen we marinebouw in onderstroom? Oprecht onafhankelijk of een speelbal in de geopolitiek? Enorme bedragen worden uitgegeven aan defensie. Na achterstallig onderhoud moet er ingehaald worden. Dat snapt iedereen. Maar [...]

Sport & Bewegen in de Hilversumse Educatieve Agenda

6 maart 2024|

Tijdens de gemeenteraad van 6 maart is de Hilversumse Educatieve Agenda (HEA) besproken. Twee ambities staan centraal in deze nieuwe agenda: Ambitie 1: een goede start en een doorgaande brede ontwikkeling Ambitie 2: een passende plek en tijdig de juiste ondersteuning Verdeeld [...]

Reparatie van en verdrietig over het nieuwe parkeerbeleid

1 februari 2024|

Afgelopen raadsvergadering is een belangrijke motie unaniem aangenomen om de zeer grote verhoging van de kosten voor bezoekers van vergunninghouders te dempen. Het maximale dat nu per dag wordt afgerekend is EUR 3,50 en hoger wordt de rekening voor één dag niet. [...]

Auto opladen met je eigen kabel, ook zonder oprit

7 december 2023|

Eindelijk wordt het in Hilversum mogelijk (gemaakt) om met je eigen kabel je eigen auto op te laden! Waar het tot nu toe niet was toegestaan om je kabel over de stoep te leggen, kan dat binnenkort wel. Maar niet gewoon over [...]

Volwaardige Kerkbrink

7 december 2023|

De Kerkbrink is al een van de meest centrale pleinen van Hilversum. Nu krijgt het ook nog eens de uitstraling die daarbij past. De gemeenteraad heeft op 6 december ingestemd om de Kerkbrink een grote upgrade te geven. Als onderdeel van het [...]

Gijsbrecht wordt prachtig, maar let op handhaving!

24 november 2023|

Voor wie wel eens op de Gijsbrecht gaat winkelen is het een bekend beeld: (te)snel rijdende auto's, lastig parkeren, gevaarlijk fietsen met openslaande autodeuren en overstekende voetgangers. En dat is ontzettend jammer, want het is een uniek winkelgebied met een heel actieve [...]

364 miljoen euro

10 november 2023|

De begroting van Hilversum gaat over 364 miljoen euro. Hieronder kan je de inbreng van de De Hilversumse VVD bekijken. Over sociale woningbouw, een zeperd van 2 miljoen op de jeugdzorg, handhaven op verkeershufters, het verbeteren van de bereikbaar van Hilversum en [...]

  • Ruud Ellis Campagne groot

Niet zenden, maar ontvangen!

6 november 2023|

De VVD Hilversum is trots dat we twee topkandidaten hebben voor de komende tweede kamer verkiezingen. Ruud Verkuijlen en Ellis Zeeuw van der Laan staan aan jouw kant! De verkiezingsperiode is voor Ellis #41 en Ruud #31 ook een kans om extra [...]

Hamerstuk: het filmtheater kan uitbreiden!

2 oktober 2023|

Het Filmtheater Hilversum is een culturele parel in Hilversum. Met dank aan een groep van ruim 200 vrijwilligers genieten vele Hilversummers van een filmavond aan het Herenplein. Maar liefst 44% van onze inwoners komt regelmatig bij het Filmtheater en daarmee is het [...]

We gaan de buitenring verbeteren!

20 juli 2023|

Woensdag 19 juli hebben we besloten in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie. Hierin staat wat we gaan doen met de verschillende besluiten die we genomen hebben in de mobiliteitsvisie. In die visie staan vrij veel maatregelen. Met sommige zijn we het [...]

Onderzoek gevraagd: Maatschappelijke Exploitatie Stichting

20 juli 2023|

De huidige gemeentelijke sportlocaties (zwembad en sporthallen) worden door een extern bedrijf geëxploiteerd. Dat bedrijf zorgt voor het beheer van de gebouwen, denk aan schoonmaak en onderhoud. De sportverenigingen die ruimte huren op deze locaties hebben ons verzocht om het nieuwe te [...]

Tweede parkeervergunning schrappen? No way!

20 juli 2023|

In de raadsvergadering op 19 juli stond nogal wat op de agenda. Totaal ruim 4.000 pagina's aan stukken verdeeld over 228 documenten die we in één avond behandelen. En met behandelen bedoel we dan besluiten nemen! Eén van de onderwerpen op de [...]

Het Arenapark wordt Sportpark

20 juli 2023|

De planvorming op het Arenapark is tijdens de gemeenteraad van 19 juli 2023 een nieuwe fase in gegaan. Met de vaststelling van het stedenbouwkundig plan is een belangrijke stap gezet naar de doorontwikkeling van dit bijzondere stuk Hilversum. Het Arenapark wordt Sportpark. [...]

Nieuwe gebiedsagenda voor het centrum

20 juli 2023|

In de gemeenteraad van 19 juli lag de gebiedsagenda Centrum voor. Een gebiedsagenda is een document dat de belangrijkste opgaven en doelen voor een bepaald gebied beschrijft, in dit geval het centrum van Hilversum. De VVD is positief over de richting die [...]

Terugkijken en vooruitkijken!

27 juni 2023|

Vorige week zijn in de gemeenteraad de jaarstukken en de voorjaarsnota behandeld. De jaarstukken kijken terug op 2022 en bevatten de verantwoording en natuurlijk het resultaat. Ook besluiten we daar welk geld we overhevelen naar 2023 omdat bepaalde zaken nog niet af [...]

Volgend jaar stopt de nachttrein ook in Hilversum!

2 juni 2023|

In het VVD verkiezingsprogramma stond "Hilversum is en blijft een intercitystation en wordt aangesloten op het nachtnet.". Bij de coalitiebesprekingen is dat ook in het coalitieakkoord terecht gekomen. Het was heus niet alleen ons idee, diverse partijen wilden dit al langer. Maar [...]

Geen fiets- voetgangersbrug op de Johannes Geradtsweg

31 mei 2023|

Vandaag is besloten de fiets- voetgangersbrug op de Johannes Geradtsweg te schrappen uit de plannen. Het was de VVD die dit punt in het coalitieakkoord heeft gezet in de hoop de doorstroming op de Johannes Geradtsweg verbeteren. Uit verder onderzoek is nu [...]

Hilversumse VVD steunt sportclubs met motie

22 mei 2023|

Eind 2022 werden 30 sportclubs geconfronteerd met een huurverhoging van 14,53%. Deze huurverhoging komt van Sportfondsen, door de gemeente aangesteld voor de exploitatie van zwembad De Lieberg en de verschillende sporthallen in Hilversum. Eerder stelde de Hilversumse VVD al artikel 41 vragen [...]

Cultuurbeleid “Momentum” aangenomen

4 mei 2023|

In de raadsvergadering van 9 april is het nieuwe cultuurbeleid "Momentum" aangenomen. Een titel die verwijst naar de enorme dynamiek, creativiteit en energie die in cultureel en kunstzinnig Hilversum voelbaar is. Met het nieuwe cultuurbeleid wil de gemeente Hilversum het culturele aanbod [...]

Toekomstvisie Sociaal Domein

24 april 2023|

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering stond de tienjarenvisie op het sociaal domein op de agenda. Onder de titel ‘Wij zijn Hilversum’ presenteerde het college van burgemeester en wethouders hoe onder andere de langdurige zorg, jeugdzorg en sociale zekerheid (bijv. uitkeringen) eruit moet zien [...]

Lokale politiek: werken aan oplossingen of stokpaardjes berijden?

17 maart 2023|

Woensdag 8 maart stond een motie van de VVD op de agenda, gesteund door BVNL en het CDA. Daarin werd het college gevraagd in gesprek te gaan met scholen over parkeerproblematiek van leerkrachten. Doordat we besloten hebben betaald parkeren uit te breiden [...]

Gebiedsagenda bedrijventerrein Zuidwest

21 februari 2023|

In de Commissie Economie bespraken de Hilversumse raadsfracties op 15 februari 2023 de startnotitie voor de Gebiedsagenda voor bedrijventerrein Zuidwest. Een belangrijk onderwerp, want er zijn in dit deel van Hilversum veel bedrijven gevestigd en daarmee is dit gebied van groot belang [...]

Hilversum op het NS Nachtnet

20 januari 2023|

Toen ik hoorde dat Hilversum in de commissie van 18 januari ging over de aansluiting op het nachtnet werd ik meteen enthousiast. Het staat al even in ons verkiezingsprogramma en het is een goede ontwikkeling voor Hilversum als centrumgemeente en grootste gemeente [...]

Algemene Beschouwingen begroting 2023

10 november 2022|

We hebben een pittige tijd achter de rug met de coronapandemie en de onrechtmatige oorlog in Oekraïne, en ook de komende tijd zal het nog wel even pittig blijven. Hilversum staat voor uitdagingen zoals krapte op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, de [...]

VVD wil meedenken over criteria voor geschikte opvanglocaties

7 oktober 2022|

De VVD heeft langs meerdere wegen aangegeven mee te willen denken over de criteria om te bepalen welke locaties geschikt zijn voor de opvang van Oekraïense ontheemden en statushouders. Dit stuitte op verzet van enkele andere partijen, omdat die daaruit dachten te [...]

Akkoord bereikt met Hart voor Hilversum, GroenLinks en CDA

25 mei 2022|

De VVD fractie heeft samen met de fracties van Hart voor Hilversum, GroenLinks en CDA een akkoord bereikt. De tekst van het akkoord is af. Het wordt nu klaargemaakt voor verspreiding. Er komen 5 wethouders. Hart voor Hilversum gaat 2 wethouders leveren [...]

Terugblik inspiratiesessie Sport & bewegen 10-2-2022

28 maart 2022|

Op 10 februari jl. namen 60 geïnteresseerden deel aan een door de Hilversumse VVD georganiseerde online inspiratiesessie over Sport & Bewegen. In de Zoom sessie gaven twee sprekers hun visie: Erik Scherder (Hoogleraar neuropsychologie VU en Lid van de Nederlandse Sportraad) en [...]

Een fris liberaal programma voor een bruisend Hilversum

10 maart 2022|

Beste Hilversummer, Met veel trots presenteren wij u ons programma voor de verkiezingen van de gemeenteraad van 16 maart 2022! Klik op onderstaande infographic voor de belangrijkste punten. De afgelopen vier jaar heeft de Hilversumse VVD zich in de gemeenteraad en in [...]

Renovatie atletiekbaan: uitbreiding zorgt voor meer sport

7 februari 2022|

De atletiekbaan van de Gooise Atletiekclub in Hilversum (GAC) moet gerenoveerd worden. Dergelijk onderhoud is normaal gesproken opgenomen in het meerjarig onderhoudsprogramma sport. Bij inspectie is vastgesteld dat de asfaltlaag onder de baan aan vervanging toe is. En dat was niet begroot. [...]

In overleg met het Vliegveld

3 februari 2022|

Kortgeleden is Hidde namens het campagneteam in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van Vliegveld Hilversum, Vliegveld Teuge, de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA), de Aircraft Owners & Pilots Association, omwonenden en exploitanten. Twintig man had de [...]

Jeugdzorg: niet iedere hulpvraag is een zorgvraag

1 februari 2022|

Bijna 1 op de 10 Hilversumse jongeren heeft jeugdzorg. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de jeugdzorg. Eerder schreven wij al dat bijna een op de tien jongeren in Hilversum een vorm van jeugdhulp ontvangt. De groei van het aantal [...]

Werken, wonen én sporten op het Arenapark, maar niet te hoog!

13 januari 2022|

Op woensdag 12 januari sprak de gemeenteraad over de toekomst van het Arenapark. En niet voor het eerst. In 2019 stelden we al uitgangspunten vast en in 2020 een zogenaamd Masterplan. Nu lagen er drie scenario’s van de wethouder op tafel. In [...]

Stem lokaal!

11 januari 2022|

Dit is de column die verscheen op de Raadspagina in de Gooi- en Eembode van donderdag 2 december 2021. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dit is het moment dat de lokale politici de boer op gaan om hun standpunten aan de man te [...]

KiesKompas

10 januari 2022|

Samen met nagenoeg alle andere partijen hebben we stellingen bedacht voor het Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Elke partij heeft zelf een paar stellingen bedacht, die zijn samengevoegd en aangescherpt, en zo zijn we tot 30 stellingen gekomen. Dat ons verkiezingsprogramma behoorlijk [...]

Gaat de VVD nou ineens Vliegveld Hilversum afschaffen?

2 januari 2022|

Let op hoor, dit is een “longread”, om een beetje context te schetsen. Om duidelijk te maken waarom deze zin in het verkiezingspogramma van de Hilversumse VVD staat: Er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en mogelijkheden van het transformeren van Vliegveld [...]